duchovné príčiny chorôb

21.04.2015 10:47
 • Absces – vred
  Nepríjemné myšlienky o krivdách, urážkach a pomste.
  Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojim myšlienkam, aby sa oslobodili.
  Afty
  Nevyslovené jedovaté slová a obviňovanie.
  Pozitívne tvrdenie: Vo svojom láskyplnom svete vytváram len a len radostné zážitky.
  AIDS
  Zavrhnutie seba samého, sexuálna vina, zakorenené presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu.
  Pozitívne tvrdenie: Som dokonalým stelesnením života, ktoré pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, čím som, mám sa rád.
  Akné
  Odmietanie seba samého a odpor voči sebe.
  Pozitívne tvrdenie: Som stelesnenie života, ktorý pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, akým som úžasným človekom, mám sa rád.
  Alergia
  Na koho sme alergickí? Sebaodmietanie.
  Pozitívne tvrdenie: Svet je bezpečný a priateľský. Som v bezpečí, som uzmierený so životom.
  Alkoholizmus
  Pocit márnosti, viny a neschopnosti, zavrhovanie seba samého a tzv. hádzanie flinty do žita.
  Pozitívne tvrdenie: Žijem v prítomnosti, každý okamih je nový a vážim si sám seba, mám sa rád a som so sebou spokojný.
  Alzheimerova choroba
  Túžba opustiť túto planétu a neschopnosť prijímať život aký je.
  Pozitívne tvrdenie: Všetko prebieha v správnej chvíli, v správnom čase a priestore. Boh koná vždy správne.
  Anémia - chudokrvnosť
  Nerozhodné a polovičaté postoje, málo radosti a strach zo života, pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
  Pozitívne tvrdenie: Môžem sa naplno tešiť zo života, je to bezpečné a mám rád život.
  Angína
  Strach a potláčané emócie a tvorivosť.
  Pozitívne tvrdenie: Moje dobro prúdi bez prekážok, vyjadrujem myšlienky pochádzajúce od Boha a som uzmierený.
  Apatia
  Vzdorovanie citom a umŕtvovanie seba samého, strach.
  Pozitívne tvrdenie: City sú bezpečné, otváram a teším sa zo života.
  Artérioskleróza
  Vzdor, napätie, zaťatá úzkoprsosť, odmietanie dobra.
  Pozitívne tvrdenie: Úplne sa otváram životu a radosti, na svet pozerám s láskou.
  Artritické prsty
  Túžba trestať, pocit previnenia a diskriminácie.
  Pozitívne tvrdenie: Na svet hľadím s láskou a pochopením, všetky zážitky vystavujem lúčom lásky.
  Astma priedušková
  Potláčanie vlastných emócií, "dusivá láska", neschopnosť dýchať sám za seba, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v mojom blízkom okolí.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné niesť zodpovednosť za svoj život. Som ochotný byť slobodným.
  Astma, detská
  Strach zo života.
  Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa je v bezpečí a je obklopené láskou a starostlivosťou.
  BedráNesú telo v dokonalej rovnováhe a stimulujú pohyb vpred. Strach postupovať dopredu na základe dôležitých rozhodnutí, bezcieľnosť.
  Pozitívne tvrdenie: Teším sa z každého dňa, som v dokonalej rovnováhe a v každom veku postupujem ľahko a s radosťou dopredu.
  Besnota
  Zúrivosť, presvedčenie, že odpoveďou na všetko je násilie.
  Pozitívne tvrdenie: Vo mne aj v mojom okolí vládne pokoj a mier.
  Bolesti – akútne
  Túžba po láske a bezpečí.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, mám rád ľudí a oni majú radi mňa.
  Chronické bolesti
  Obviňovanie a vina si vždy hľadá trest.
  Pozitívne tvrdenie: S láskou sa zbavujem minulosti, som slobodný a „oni“ tiež, v mojom srdci je teraz všetko v poriadku.
  Bradavica
  Vyjadrenie nenávisti, presvedčenie, že som škaredý.
  Pozitívne tvrdenie: Úplne vyjadrujem lásku a krásu života.
  Bradavica na chodidle
  Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.
  Pozitívne tvrdenie: Prirodzene a sebaisto kráčam vpred a dôverujem životu, oddávam sa toku života.
  Bronchitída
  Rozjatrené rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho.
  Pozitívne tvrdenie: Vyhlasujem pokoj a harmóniu v sebe i vo svojom okolí, všetko je v poriadku.
  Celulitída
  Lipnutie na neúspechoch z minulosti a neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, strach vybrať si vlastný smer.
  Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, odpúšťam všetkým a odpúšťam všetkému minulému, som slobodný.
  Cukrovka
  Túžba po tom, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo a sústavná potreba ovládať iných. Nesmierny smútok, zaťatosť.
  Pozitívne tvrdenie: Tento okamih je plný radosti, rád si osladím život.
  Cystická fibróza
  Utkvelá predstava, že od života sa nedá očakávať nič dobré, sebaľútosť.
  Pozitívne tvrdenie: Život ma má rád, mám rád život a prijímam ho naplno a slobodne.
  CystySpomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, falošný, nesprávny rast. Pozitívne tvrdenie: myslieť krásne veci a mám sa rád.
  Čeľusť – problémy
  Zloba, hnev, túžba po pomste.
  Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný zmeniť spôsob uvažovania, ktorý mi privodil tento stav, mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí.
  Členok
  Predstavuje pohyblivosť a smer.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa pohybujem vpred životom.
  Črevá
  Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa zbavujem všetkého, čo nepotrebujem.
  Dermatomykóza – pleseň
  Sklamanie z toho, že ma okolie neprijíma a neschopnosť postupovať prirodzene vpred.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, môžem sám sebe dovoliť ísť vpred a môj pohyb je bezpečný.
  Dna – ochorenie kĺbov
  Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.
  Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, som uzmierený so sebou i s ostatnými.
  Duševná choroba
  Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie od života.
  Pozitívne tvrdenie: Táto myseľ pozná svoju pravú totožnosť, je vyjadrením Božej tvorivosti.
  Dutiny
  Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho.
  Pozitívne tvrdenie: Vždy ma napĺňa a obklopuje pokoj a harmónia, všetko je v poriadku.
  Dýchacie problémy
  Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.
  Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je žiť naplno a slobodne. Zaslúžim si lásku a chcem žiť naplno.
  Dýchavičnosť
  Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť a stať sa dospelým, svet je bezpečný a som v bezpečí.
  Ekzém
  Vnútorné protiklady, "psychická vyrážka".
  Pozitívne tvrdenie: Vo mne a v mojom okolí je harmónia, pokoj, láska a radosť.
  Endokrinné žľazy
  Zlé rozmiestnenie myšlienok podporujúcich rozhodnosť a aktivitu.
  Pozitívne tvrdenie: Boh mi poskytuje všetky potrebné myšlienky, som aktívny, práve teraz, v tomto okamihu postupujem vpred.
  Epilepsia

  Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe.
  Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť život ako večný a naplnený radosťou, mám radosť zo života.

  Fistula

  Strach, prekážka v procese zbavovania sa už nepotrebných vecí zo života.
  Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, bezvýhradne verím v tok života, život je tu pre mňa.

  Frigidita

  Strach, neprijímanie sexuálnej rozkoše a presvedčenie, že sex je niečo zlé, necitliví partneri.
  Pozitívne tvrdenie: Mať radosť zo svojho tela je bezpečné a teším sa, že som žena.

  Gastritída

  Dlho trvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí.

  Genitálie

  Predstavujú ženský a mužský princíp.
  Problémy: Obava, že nemám žiadnu hodnotu.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, teším sa zo života, som dokonalý taký, aký som, mám sa rád a som so sebou spokojný.

  Grganie

  Príliš rýchle hltanie života.
  Pozitívne tvrdenie: Na všetko, čo potrebujem urobiť, mám čas aj priestor.

  Hemoroidy

  Strach z termínov, zloba z minulosti, strach zbaviť sa bremena z minulosti.
  Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého, čo nie je láska, na všetko, čo chcem urobiť mám dostatok času a priestoru.

  Hluchota

  Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia, čo nechceme počuť.
  Pozitívne tvrdenie: Počúvam Boha a teším sa zo všetkého, čo môžem počuť, som súčasťou vesmíru.

  Hnačka

  Strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím.
  Pozitívne tvrdenie: Prijímam,asimilujem a vylučujem sa úplne normálne, som uzmierený so životom.

  Hnisavá angína

  Silné presvedčenie, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem.
  Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je uspokojiťvšetky svoje potreby, s láskou a spontánne žiadam o všetko, čo chcem.

  Horúčky

  Zloba, rozhorčenie.
  Pozitívne tvrdenie: Som spokojným a vyrovnaným stelesnením harmónie a lásky.

  Hypofýza

  Sídlo sebaovládania.
  Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ a moje telo sú v dokonalej rovnováhe, ovládam svoje myšlienky.

  Hypoglykémia

  Únava, vyčerpanosť, život je pre mňa príliš ťažkým bremenom.
  Pozitívne tvrdenie: Som ochotný urobiť svoj život svetlým, ľahkým a plným radosti.

  Chodidlá

  Predstavujú chápanie seba samého, života, ostatných, tiež strach z budúcnosti a z ustrnutia na mieste.
  Pozitívne tvrdenie: Všetkému jasne rozumiem, som ochotný meniť sa zároveň s časom, som v bezpečí a prirodzene kráčam vpred.

  Cholesterol

  Upchaté priechody radosti, strach prijímať radosť.
  Pozitívne tvrdenie: Som ochotný mať rád život, radosť vo mne voľne prúdi a prijímať je bezpečné.

  Chrápanie

  Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov.
  Pozitívne tvrdenie: Vypúšťam z mysle všetko, čo nie je láska a radosť, smerujem od minulosti ku všetkému novému, sviežemu a vitálnemu.

  Chrbtica

  Predstavuje životnú oporu.
  Pozitívne tvrdenie: Viem, že mi je vždy oporou.

  Bedrová chrbtica

  Vina, ustrnutie v problémoch minulosti, túžba mať od všetkého pokoj.
  Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa minulosti, som slobodný, aby som mohol s láskou v srdci postupovať vpred.

  Hrudná chrbtica

  Nedostatok citovej opory, pocit, že ma nikto nemá rád, potláčanie prejavov lásky.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, život ma má rád a je mi oporou.

  Krížová kostrč

  Strach z peňazí, nedostatok finančnej podpory.
  Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, všetko čo potrebujem, vždy dostanem, som v bezpečí.

  Krčná chrbtica

  Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosť a nepružnosť.
  Pozitívne tvrdenie: Pružne a ľahko vidím všetky stránky problému, veci sa dajú robiť nekonečným množstvom spôsobov, som v bezpečí.

  Zakrivená chrbtica

  Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.
  Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého strachu, verím v správny chod života a viem, že život je tu pre mňa. S láskou stojím rovno a vzpriamene.

  Chrípka

  Reakcia na všeobecnú negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.
  Pozitívne tvrdenie: Som mimo dosahu spoločenských predsudkov, nepodlieham žiadnym vplyvom.

  Chronické choroby

  Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty.
  Pozitívne tvrdenie: Som ochotný rásť a meniť sa, vytváram si bezpečnú budúcnosť.

  Chuť do jedla – nadmerná

  Strach, potreba ochrany, odmietanie citov.
  Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a to, čo cítim, je bezpečné, normálne a prijateľné.

  Impotencia

  Sexuálny tlak, napätie, vina, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky.
  Pozitívne tvrdenie: S radosťou a spontánne nechávam pôsobiť silu svojho pohlavného princípu.

  Infarkt

  Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.
  Pozitívne tvrdenie: Vraciam svojmu srdcu radosť, všetkému vyjadrujem lásku.

  Infekcia

  Podráždenosť, hnev, rozladenosť.
  Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný žiť v pokoji a harmónii. Tým, že sa o seba starám, starám sa aj o svojich blížnych, som k sebe láskavý a pozorný.

  Ischias

  Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti.
  Pozitívne tvrdenie: Ustavične smerujem k svojmu vyššiemu dobru, moje dobro je všade a vo všetkom.

  Kandidóza – pleseň u žien

  Pocit roztrieštenosti, veľké sklamanie a priveľké nároky a nedôvera vo vzťahu k iným.
  Pozitívne tvrdenie: Zasluhujem si v živote iba to najlepšie, mám sa rád aj ostatných, vážim si seba aj ostatných.

  Kinetóza

  Strach, že nemám všetko pod kontrolou.
  Pozitívne tvrdenie: Svoje myšlienky ovládam v každej situácii, mám sa rád a som so sebou spokojný.

  Klimaktérium

  Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
  Pozitívne tvrdenie: Pri všetkých zmenách cyklov som pokojná a vyvážená, s láskou žehnám svoje telo.

  Kĺby

  Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť, s akou prebiehajú.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa mením, nad mojím životom bdie Boh a preto sa vždy uberám tým najlepším smerom.

  Koleno

  Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Potrebujeme odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.
  Pozitívne tvrdenie: Som pružný a prispôsobivý, všetko je v poriadku.

  Kóma

  Útek pred niekým alebo niečím.
  Pozitívne tvrdenie: Obklopujem Ťa bezpečím a láskou, vytvárame priestor, aby si sa vyliečil, si láska.

  Konečník

  Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa zbavujem všetkého, čo už nepotrebujem.

  Kosti

  Predstavujú štruktúru vesmíru.
  Pozitívne tvrdenie: Som dobre členený a vyvážený.

  Zlomeniny

  Vzbura proti autorite – rodičom, partnerovi, nadriadenému.
  Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom svete jedinou autoritou, pretože iba ja ovládam svoju myseľ.

  Deformácie

  Psychický tlak a svaly sa nemôžu pretiahnuť, strata duševnej pohyblivosti.
  Pozitívne tvrdenie: Zhlboka vdychujem život, uvoľňujem sa a verím v chod života.

  Koža

  Zmyslový orgán, ktorý ochraňuje našu individualitu.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou.

  Kožné problémy

  Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.
  Pozitívne tvrdenie: Láskyplne sa chránim za pomoci harmonických a pokojných myšlienok. Minulosť je odpustená a zabudnutá, som slobodný.

  Krivica

  Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.
  Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, živí ma láska samotného vesmíru.

  Krk – problémy

  Priechod sebavyjadrenia a tvorivosti, problémy vznikajú pri potláčaní tvorivosti a odmietaní zmien.
  Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem sa s radosťou, slobodne a tvorivo, ľahko a prirodzene sa hlásim o svoje práva, som ochotný zmeniť sa.

  Krv

  Predstavuje radosť voľne prúdiacu v tele.
  Pozitívne tvrdenie: Dávam a prijímam radosť zo života.

  Krvné zrazeniny

  Zablokovaný priechod radosti.
  Pozitívne tvrdenie: Prebúdzam v sebe nový život, plyniem.

  Krvácanie

  Unikanie radosti z tela, zloba.
  Pozitívne tvrdenie: Vyvážene dávam a prijímam radosť zo života.

  Krvný tlak – vysoký

  Dlhodobo nevyriešený citový problém.
  Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti, som uzmierený.

  Krvný tlak – nízky

  Málo lásky v detstve, prehra, pocit, že nič nemá význam, pretože sa to aj tak nepodarí.
  Pozitívne tvrdenie: Som ochotný žiť vo večne harmonickej prítomnosti, môj život je radosť.

  Kŕče
  Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom, v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.
  Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený a dovoľujem, aby sa moja myseľ uzmierila.

  Kŕčové žily

  Zotrvávanie v nepríjemnej situácii alebo postavení, skľúčenosť, pocit prepracovanosti a preťaženosti.
  Pozitívne tvrdenie: Spočívam v pravde, radujem sa z pohybu, pohybujem sa prirodzene a spontánne, mám rád život a teším sa z každej chvíle.

  Leukémia

  Násilné ubíjanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.
  Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa cez minulé obmedzenia do slobodnej prítomnosti a je bezpečné byť sám sebou.

  Lono

  Predstavuje zraniteľnosť a citlivosť, lonová kosť predstavuje ochranu genitálií.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť zraniteľný a citlivý, moja sexualita je v bezpečí.

  Lupienka

  Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city.
  Pozitívne tvrdenie: Žijem preto, aby som sa radoval zo života, zaslúžim si v živote to najlepšie, prijímam svoje dobro a mám sa rád, som so sebou spokojný.

  Lupus – tuberkulóza kože

  Celková kapitulácia a pocit, že radšej zomrieť, než sa prihlásiť o svoje práva, zloba a trest.
  Pozitívne tvrdenie: Spontánne a prirodzene žiadam o svoje práva, poznám svoju silu a mám sa rád, som so sebou spokojný, som slobodný a som v bezpečí.

  Lymfatické problémy

  Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné skutočnosti, na lásku a radosť.
  Pozitívne tvrdenie: Som úplne sústredený na lásku a radosť zo života, prispôsobujem sa životu, som pokojný.

  Maternica

  Predstavuje sídlo tvorivosti.
  Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom tele doma.

  Mdloby

  Strach, neschopnosť vyrovnať sa s danou situáciou,"okno".
  Pozitívne tvrdenie: Mám silu, schopnosti aj znalosti na to, aby som v živote všetko zvládol.

  Menštruačné ťažkosti

  Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú hriešne alebo nečisté.
  Pozitívne tvrdenie: Úplne prijímam svoju ženskosť a svoje telesné pochody považujem za normálne a prirodzené. Mám sa rada, som so sebou spokojná.

  Migréna

  Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy. Pozitívne tvrdenie: Prispôsobujem sa behu života, nechávam život, aby mi príjemne a ľahko zabezpečil všetko, čo potrebujem. Život je tu pre mňa.

  Močový mechúr

  Úzkosť, lipnutie na starých myšlienkach a názoroch, strach zbaviť sa minulosti, hnev väčšinou na partnera.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko a spontánne sa zbavujem starého a vítam nové, som v bezpečí.

  Mononukleóza

  Návyk znevažovať a bagatelizovať život, presviedčať ostatných, že nemajú pravdu, veľa sebakritiky.
  Pozitívne tvrdenie: Som v jednote so životom, vidím sa v druhých a to, čo vidím, mám rád. Teším sa z toho, že žijem.

  Mozog

  Predstavuje "počítač", riadiace centrum.
  Pozitívne tvrdenie: S láskou riadim svoju myseľ.

  Mozgová mŕtvica

  Kapitulácia, odpor a pocit, že radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.
  Pozitívne tvrdenie: Život je zmena a ja ľahko prispôsobujem všetkému novému, prijímam život – minulý, prítomný aj budúci.

  Mozgový nádor

  Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko mením svoje svoje myslenie, celý život je zmena a moja myseľ sa neustále premieňa.

  Nádcha

  Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy a presvedčenie typu: "Každý rok chytím v zime tri razy nádchu!"
  Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojej mysli, aby sa uvoľnila. Vo mne aj v mojom okolí vládne čistota a harmónia.

  Chronická

  Vnútorný plač, detské slzy, obeť.
  Pozitívne tvrdenie: Uznávam, že vo svojom svete som jediná tvorivá sila, som ochotný radovať sa zo života.

  Senná

  Nahromadené emócie, strach z presného časového harmonogramu, presvedčenie, že ma niekto alebo niečo prenasleduje, vina.
  Pozitívne tvrdenie: Som v jednote s celým svetom, som vždy v bezpečí.

  Nadobličky

  Úzkosť, prehra, zanedbaná starostlivosť o seba.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný a je bezpečné starať sa o seba.

  Nádory

  Neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť, rastúci odpor.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko odpúšťam, mám sa rád a odmeňujem sa pochvalnými myšlienkami.

  Narkománia

  Útek od seba samého, strach, neznalosť, ako mať rád sám seba.
  Pozitívne tvrdenie: Objavujem, aký som dokonalý, som ochotný mať rád sám seba a som ochotný mať radosť zo seba.

  Nehody

  Neschopnosť ujímať sa svojich práv, vzbura proti autorite, viera v násilie.
  Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku, ktorý túto situáciu spôsobil a som uzmierený, zaslúžim si dobro.

  Nechty

  Predstavujú ochranu – ich obhrýzanie znamená sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť, radostne a ľahko zvládam svoj život.

  Nechutenstvo ( chorobná pažravosť)

  Odopieranie si života, extrémny strach, sebanenávisť a odmietavosť.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, som dokonalý taký, aký som, som ochotný žiť a prijímam sa taký, aký som.

  Neplodnosť

  Strach a odpor voči životu, pocit, že nepotrebujeme zažiť rodičovstvo.
  Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, som vždy na pravom mieste a robím pravú vec v pravý čas, mám sa rád a som so sebou spokojný.

  Nervové zrútenie

  Sebectvo, zablokovaná komunikácia.
  Pozitívne tvrdenie: Otváram si srdce a ku každému sa obraciam iba s láskou, som v bezpečí, som v poriadku.

  Nervozita

  Úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života.
  Pozitívne tvrdenie: Som na nekonečnej ceste večnosti a na všetko je dosť času, komunikujem so svojím srdcom, všetko je v poriadku.

  Nespavosť

  Nedôvera v chod života, vina a strach.
  Pozitívne tvrdenie: S láskou opúšťam deň a oddávam sa pokojnému spánku, lebo viem, že zajtrajšok sa postará sám o seba.

  Neuralgia

  Trest za vinu, úzkosť z komunikácie.
  Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, mám sa rád a som so sebou spokojný, ku všetkým a ku všetkému sa obraciam s láskou.

  Nevoľnosť

  Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku.
  Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím, že chod života mi prináša iba dobro.

  Nohy

  Nesú nás životom.
  Pozitívne tvrdenie: Život je tu pre mňa.

  Stehná

  Lipnutie na traumách z detstva.
  Pozitívne tvrdenie: S pochopením prijímam to, ako konali a správali sa moji rodičia, lebo robili najlepšie, ako vedeli a mohli, oslobodzujem ich.

  Lýtka
  Odpor k pohybu.
  Pozitívne tvrdenie: S radosťou a sebadôverou kráčam dopredu, lebo viem, že v mojej budúcnosti je všetko v poriadku.

  Nos

  Predstavuje sebapoznanie a intuíciu.
  Pozitívne tvrdenie: Som si vedomý svojich intuitívnych schopností.

  Nosné mandle

  Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.
  Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa obklopuje láska, toto dieťa chceme a prijímame.

  Obezita

  Strach, potreba ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia.
  Pozitívne tvrdenie: Som uzmierený s vlastnými pocitmi, som v bezpečí, vytváram si bezpečné prostredie, mám sa rád a som so sebou spokojný.

  Obličky (zápal, Brightova choroba)

  Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa.
  Pozitívne tvrdenie: V mojom živote prebieha vždy všetko správne, z každej mojej skúsenosti pochádza iba dobro, je bezpečné vyrásť!

  Obrna

  Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho.
  Pozitívne tvrdenie: Všetkého je dosť pre všetkých a láskyplnými myšlienkami si vytváram radosť a slobodu.

  Oči

  Predstavujú schopnosť zreteľne vidieť.
  Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa s radostnými a láskavými očami.

  Astigmatizmus

  Strach skutočne vidieť seba samého.
  Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť sa v celej svojej kráse a vznešenosti.

  Krátkozrakosť

  Strach z budúcnosti.
  Pozitívne tvrdenie: Nechávam sa viesť Bohom a som vždy v bezpečí.

  Ďalekozrakosť

  Strach z prítomnosti.
  Pozitívne tvrdenie: Vidím, že práve v tomto okamihu a práve tu som v bezpečí.

  Detské problémy s očami

  Odmietanie vidieť to, čo sa odohráva v rodine.
  Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa teraz obklopuje harmónia, radosť, krása a bezpečie.

  Glaukóm – zelený zákal

  Tvrdohlavé neodpúšťanie, tlak spôsobený niekdajšími urážkami a krivdami.
  Pozitívne tvrdenie: Pozerám na svet nežne a láskavo.

  Šedý zákal

  Temná budúcnosť, neschopnosť hľadieť do budúcnosti s radosťou.
  Pozitívne tvrdenie: Život je večný a plný radosti.

  Rozbiehavá škuľavosť

  Strach pozrieť na bezprostrednú prítomnosť.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som spokojný s tým, aký som.

  Zbiehavá škuľavosť

  Odmietanie vidieť okolitý svet, nedorozumenie.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vidieť svet.

  Opar

  Všeobecné presvedčenie o sexuálnej vine a potrebe trestu, verejná hanba, viera v trestajúceho Boha, zavrhovanie genitálií.
  Pozitívne tvrdenie: Moje chápanie Boha mi je oporou, som normálny a prirodzený, teším sa zo svojej sexuality a zo svojho tela, som dokonalý.

  Opuchy

  Čoho alebo koho sa nechceme zbaviť?
  Pozitívne tvrdenie: Rád sa zbavujem všetkého minulého, je to bezpečné, som slobodný.

  Páchnuci dych

  Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnivajúce myslenie, špinavé ohováranie.
  Pozitívne tvrdenie: Hovorím vľúdne a láskavo, vydychujem iba dobro.

  Páchnuci pot

  Strach z ostatných, odpor voči sebe samému.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, som v bezpečí.

  Pálenie záhy

  Strach, strach, strach, zvieravý strach.
  Pozitívne tvrdenie: Dýcham zhlboka a slobodne. Som v bezpečí, verím v dokonalý chod života.

  Pankreas – zápal

  Predstavuje sladkosť života.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sladký život.

  Paradentóza

  Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom.
  Pozitívne tvrdenie: Som so sebou spokojný, vždy sa rozhodujem správne.

  Paralýza – ochrnutie

  Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor.
  Pozitívne tvrdenie: Som zjednotený so životom, som v bezpečí, s prehľadom zvládam všetky situácie.

  Parkinsonova choroba

  Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať.
  Pozitívne tvrdenie: Uvoľňujem sa, lebo viem, že som v bezpečí, život je tu pre mňa, verím v chod života.

  Pásomnica

  Silné presvedčenie, že som iba obeťou druhých, pocit, že som nečistý, bezmocnosť nad postojmi ostatných.
  Pozitívne tvrdenie: Moje okolie je odrazom dobrých pocitov, ktoré zo seba mám, mám sa rád a schvaľujem všetko to, čím som.

  Pečeň

  Sídlo hnevu a primitívnych emócií.
  Pozitívne tvrdenie: Poznám iba lásku, pokoj a radosť.

  Problémy s pečeňou

  Neustále ťažkosti a nadávky, pocit, že ste zlí, ustavičnou kritikou iba klamete sami seba.
  Pozitívne tvrdenie: Hľadám lásku a nachádzam ju všade a vo všetkom.

  Peptický vred

  Úzkostlivá snaha zavďačiť sa všetkým, presvedčenie, že nestojím za nič.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som dokonalý.

  Plač

  Slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu.
  Pozitívne tvrdenie: Som úplne uzmierený so svojimi emóciami, mám sa rád a som so sebou spokojný.

  Platničky

  Nerozhodnosť, pocit, že v živote nemám nikajú oporu.
  Pozitívne tvrdenie: Život podporuje všetky moje myšlienky a preto sa mám rád, som so sebou spokojný a v mojom svete je všetko v poriadku.

  Plynatosť

  Zvieravé pocity, strach, nestrávené myšlienky.
  Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený, dovoľujem životu, aby vo mne voľne plynul.

  Pľúca

  Schopnosť prijímať život.
  Pozitívne tvrdenie: Prijímam život v dokonalej rovnováhe.

  Pľuzgiere

  Odpor, nedostatok citovej ochrany.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa prispôsobujem životu a každej novej skúsenosti.

  Pohlavné choroby

  Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.
  Pozitívne tvrdenie: Láskyplne a radostne prijímam svoju sexualitu a jej vyjadrenie. Prijímam iba myšlienky, ktoré ma podporujú a robia mi dobre.

  Pomliaždeniny

  Drobné životné problémy, trestanie seba samého.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a láskyplne sa o seba starám, správam sa k sebe láskavo a nežne. Všetko je v poriadku.

  Pomočovanie (detí)

  Strach z rodiča, väčšinou otca.
  Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa na toto dieťa s láskou, súcitom a pochopením. Všetko je v poriadku.

  Popáleniny

  Zloba, hnev, podráždenosť.
  Pozitívne tvrdenie: V sebe i okolo seba vytváram iba pokoj a harmóniu, zaslúžim si, aby mi bolo dobre.

  Potrat

  Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času.
  Pozitívne tvrdenie: Boh v mojom živote vždy určí pravú chvíľu, mám sa rada a som so sebou spokojná.

  Predmenštruačný syndróm

  Podliehanie zmäteným a zavadzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti.
  Pozitívne tvrdenie: Som úplne zodpovedná za svoju myseľ a svoj život, som silná a energická, každučká časťmôjho tela vynikajúco pracuje, mám sa rada.

  Prostata
  Predstavuje mužský princíp.
  Pozitívne tvrdenie: Prijímam svoju mužskosť a radujem sa z nej.

  Problémy s prostatou

  Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, prijímam svoju vlastnú silu a som naveky mladý duchom.

  Prsia

  Predstavujú materinskú lásku, starostlivosť a výživu.
  Pozitívne tvrdenie: Prijímam a dávam výživu v dokonalej rovnováhe.

  Uzliny, cysty, nádory v prsiach

  Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste.
  Pozitívne tvrdenie: Môžem byť sama sebou a dávam ostatným voľnosť, aby boli tými, kým sú, pre všetkých z nás je bezpečné dospieť a vyrásť.

  Prsty

  Predstavujú detaily života.
  Malíček – symbolizuje rodinu a predstieranie.
  Pozitívne tvrdenie: Cítim sa dobre v rodine a živote.
  Na nohách – symbolizujú detaily budúcnosti.
  Pozitívne tvrdenie: Všetky detaily sa vyriešia samy.
  Palec – predstavuje intelekt a obavy.
  Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je uzmierená.
  Prostredník – predstavuje hnev a sexualitu.
  Pozitívne tvrdenie: Je príjemné byť mužom/ ženou.
  Ukazovák – predstavuje ego a strach.
  Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí.

  Rakovina

  Veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok, ktorým sa človek dlhodobe vnútorne stravuje. Tajená nenávisť a pocit, že nič nemá zmysel.
  Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa celej svojej minulosti a s láskou jej odpúšťam. Som ochotný naplniť svoj život radosťou, mám sa rád a som so sebou spokojný.

  Reumatická artritída

  Kritika autority a pocit, že ma niekto prenasleduje a týra.
  Pozitívne tvrdenie: Moja osoba je mojou jedinou autoritou, mám sa rád a život je dobrý.

  Reumatizmus

  Pocit diskriminácie, nedostatok lásky, chronická zatrpknutosť, odpor a nenávisť.
  Pozitívne tvrdenie: Svoje zážitky si vytváram sám, moje životné skúsenosti sú čoraz príjemnejšie, pretože mám rád seba aj ostatných a som so sebou i s nimi spokojný.

  Roztrúsená skleróza

  Zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť a strach.
  Pozitívne tvrdenie: Vyberám si láskyplné a radostné myšlienky a vytváram si tak láskyplný a radostný svet. Som v bezpečí, som slobodný.

  Ruky

  Všemožné spôsoby, ako narábať so skúsenosťami, držanie a manipulácia, zovretie a povolenie, pohladkanie, štipnutie, stisk, hmat.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko, radostne a láskyplne využívam všetky svoje skúsenosti.

  Semenníky

  Predstavujú mužský princíp.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť mužom.

  Senilita

  Návrat do bezpečia detstva, vyžadovanie starostlivosti a pozornosti, spôsob ovládania blížnych, únik.
  Pozitívne tvrdenie: Božia ochrana, bezpečnosť, pokoj, kozmická inteligencia pôsobí na každej úrovni života.

  Sklerodermia

  Pocit neistoty a zraniteľnosti, pocit, že ostatní ma ohrozujú a dráždia, vytváranie vlastnej obrany.
  Pozitívne tvrdenie: Boh ma vždy ochraňuje, všetko, čo robím, je v poriadku, prináša mi to lásku, ktorú s radosťou a potešením prijímam.

  Skolióza

  Vláčenie bremien života, bezmocnosť a beznádej.
  Pozitívne tvrdenie: Stojím vzpriamene a slobodne, mám sa rád, môj život je zo dňa na deň lepší a radostnejší.

  Slezina

  Posadnutosť, utkvelé predstavy, nutkavé myšlienky.
  Pozitívne tvrdenie: Verím, že život je tu pre mňa, som v bezpečí, všetko je v poriadku.

  Srdce

  Predstavuje centrum lásky a bezpečia.
  Pozitívne tvrdenie: Moje srdce tlčie v rytme lásky.

  Srdcové ťažkosti

  Dlhotrvajúce citové problémy, málo radosti, zaťatosť v srdci, presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese.
  Pozitívne tvrdenie: Radosť, radosť, radosť, s láskou nechávam radosť plynúť celou svojou mysľou, telom a všetkými svojimi zážitkami.

  Starnutie

  Spoločenské predsudky, staré myslenie, strach byť sám sebou, zavrhovanie prítomnosti.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný v každom veku. Každý okamih života je dokonalý.

  Strata pamäti

  Útek pred životom, strach, neschopnosť ujímať sa svojich práv.
  Pozitívne tvrdenie: Inteligencia, odvaha a sebaúcta sú všadeprítomné, je bezpečné žiť.

  Strata rovnováhy

  Roztrieštené myslenie, nevyrovnanosť.
  Pozitívne tvrdenie: Bezpečne nachádzam svoj stred, prijímam dokonalosť svojho života, všetko je v poriadku.

  Strnulosť

  Strnulé, rigidné myslenie.
  Pozitívne tvrdenie: Môžem uvažovať pružne, lebo som v úplnom bezpečí.

  Struma

  Nenávisť prameniaca z pocitu ublíženia a porážky, obeť, pocit premárneného života, nenaplnenie.
  Pozitívne tvrdenie: Svoj život ovládam iba ja, môžem byť sám sebou.

  Stuhnutie šije

  Neústupčivá tvrdohlavosť.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné poznať názory iných.

  Svalová dystrofia

  Obrovský strach, nesmierna túžba ovládať všetko a všetkých, naliehavá potreba bezpečia, strata viery a dôvery.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť živý, byť sám sebou. Som dostatočne dobrý taký, aký som, verím si.

  Svrbenie

  Túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli, nespokojnosť, výčitky svedomia, nutkanie odísť alebo utiecť.
  Pozitívne tvrdenie: Je mi dobre tam, kde som, prijímam to, čo mi prospieva, lebo viem, že všetky moje túžby a potreby sa naplnia.

  Šedivenie vlasov ( predčasné)

  Stres, presvedčenie, že je nevyhnutné žiť pod neustálym tlakom a v napätí.
  Pozitívne tvrdenie: Som harmonický, som silný a schopný.

  Štítna žľaza

  Poníženie, pocit, že nikdy sa nedostanem k tomu, čo chcem robiť.
  Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa ponad hranice svojich obmedzení, teraz sa môžem vyjadrovať slobodne a tvorivo.

  Hyperfunkcia ( zvýšená činnosť štítnej žľazy)
  Mimoriadne sklamanie, že nie som schopný robiť to, čo chcem. Uspokojovanie druhých, nie seba.
  Pozitívne tvrdenie: Vraciam svoju silu tam, kam patrí, robím svoje vlastné rozhodnutia, uspokojujem svoje vlastné túžby a potreby.

  Tetanus

  Potreba zbaviť sa zlostných, trýznivých myšlienok.
  Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem láske vo svojom srdci, aby ma celého umyla a očistila a aby zahojila celé moje telo a všetky moje city.

  Trombóza

  Pocit osamelosti a strachu, pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nevládzem.
  Pozitívne tvrdenie: Splývam so životom, vesmír ma bezvýhradne podporuje, všetko je v poriadku.

  Tuberkulóza

  Sebectvo a panovačnosť, kruté myšlienky odplata.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, vytváram si tak pokojný svet plný radosti.

  Tuk

  Predstavuje ochranu, precitlivelosť.
  Pozitívne tvrdenie: Ochraňuje ma Božia láska, som vždy v bezpečí.

  Tvár

  Predstavuje to, čo ukazujem svetu.
  Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, vyjadrujem, kto som.

  Únava

  Odpor, nuda, málo lásky k tomu, čo robím.
  Pozitívne tvrdenie: Som plný energie a nadšenia zo života.

  Ureteritída ( zápal močovodu)

  Hnev, väčšinou na opačné pohlavie alebo na partnera, obviňovanie ostatných.
  Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku vo svojom vedomí, ktorý spôsobil tento stav, som ochotný zmaniť sa, mám sa rád a som so sebou spokojný.

  Ústa

  Predstavujú prijímanie výživy a vnímanie nových myšlienok.
  Pozitívne tvrdenie: Žijem z lásky.

  Problémy s ústami

  Skostnatené názory, neprístupná myseľ, neschopnosť hlásať nové myšlienky.
  Pozitívne tvrdenie: Vítam nové myšlienky a pojmy a pripravujem sa na proces trávenia a asimilácie.

  Uši

  Predstavujú schopnosť počuť.
  Pozitívne tvrdenie: Počúvam s láskou.

  Bolesti uší

  Zloba, odmietanie počúvať, prílišný rozruch a zmätok, hádky rodičov.
  Pozitívne tvrdenie: Obklopuje ma harmónia, s láskou počúvam všetko ddobré a príjemné, som stredobodom lásky.

  Úzkosť

  Nedôvera v prirodzený chod života.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, verím v chod života, som v bezpečí.

  Vaječníky

  Predstavujú stvorenie aj tvorivosť.
  Pozitívne tvrdenie: Som vyvážená vo svojej tvorivosti.

  Vitiligo

  Pocit, že som úplne mimo hry, nezapadám do nijakého spoločenstva.
  Pozitívne tvrdenie: Som v samotnom strede života, som spojený s láskou.

  Vredy ( žalúdočné)

  Silné presvedčenie, že nemáte žiadnu hodnotu, čo vás zožiera?
  Pozitívne tvrdenie: Som spokojný sám so sebou, mám sa rád a všetko je v poriadku.

  Vrodené chyby

  Karmické, vybrali ste si takto prísť na svet, rodičov si vyberáme sami.
  Pozitívne tvrdenie: Pre môj rast je vhodná každá skúsenosť, som uzmierený s tým, kde som.

  Vypadávanie vlasov

  Napätie, snaha všetko ovládať, nedôvera v chod života.
  Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím v chod života.

  Vyrážky

  Prekypujúca, kvasiaca zloba.
  Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem lásku a radosť, som uzmierený.

  Výron

  Odpor, odmietanie postupovať v živote určitým smerom.
  Pozitívne tvrdenie: Verím, že život ma privedie k môjmu najvyššiemu dobru.

  Výtok, biely

  Presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím, zlosť na partnera.
  Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje zážitky si vytváram sama, som jediná sila vo svojom živote, teším sa z toho, že som žena, som slobodná.

  Zajakávanie

  Neistota, nedostatok sebavyjadrenia, chybná predstava – "nie je dovolené plakať".
  Pozitívne tvrdenie: Môžem sa slobodne vyjadrovať, je to bezpečné, so všetkými komunikujem iba s láskou.

  Zápal

  Strach a zloba z toho, čo sa odohráva vo vašom živote.
  Pozitívne tvrdenie: Som ochotný zmeniť všetky svoje návyky a kritiky, mám sa rád, som so sebou spokojný, moja myseľ je pokojná a vyvážená.

  Zápal bedrovníka

  Obavy, presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu.
  Pozitívne tvrdenie: Snažím sa zo všetkých síl, som dokonalý, som uzmierený.

  Zápal hrubého čreva

  Prehnané nároky zo strany rodičov, pocit útlaku a prehry, silná potreba lásky a sympatie.
  Pozitívne tvrdenie: Vytváram si svoju vlastnú radosť, som rozhodnutý byť úspešný.

  Zápal kĺbov
  Pocit, že ma nikto nemá rád, kritika, nenávisť.
  Pozitívne tvrdenie: Som láska, som ochotný mať sa rád, byť so sebou spokojný, s láskou hľadím na svoje okolie.

  Zápal kostnej drene

  Sklamanie a zloba na samú podstatu života, pocit, že ma nikto nepodporuje.
  Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života a som s ním uzmierený, som v bezpečí.

  Zápal obličiek

  Precitlivená reakcia na sklamanie a neúspech.
  Pozitívne tvrdenie: V mojom živote sa dejú iba správne veci, zbavujem sa starého a vítam nové, všetko je v poriadku.

  Zápal očnej rohovky

  Nesmierna zloba, túžba udrieť niekoho alebo veci, ktoré vidíte.
  Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby láska plynúca z môjho srdca zahojila všetko, čo vidím. V mojom svete je všetko v poriadku.

  Zápal pečene

  Odpor k zmene, strach, hnev, nenávisť.
  Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je čistá a slobodná, zbavujem sa minulosti a vítam všetko nové, všetko je v poriadku.

  Zápal pľúc

  Zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili.
  Pozitívne tvrdenie: Spontánne prijímam myšlienky, ktoré sú predchnuté dychom a inteligenciou života. Tento okamih je nový.

  Zápal pankreasu

  Odmietanie, hnev a sklamaie z pocitu, že život stratil všetku sladkosť.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, iba ja sám si môžem osladiť život a naplniť ho radosťou.

  Zápal pošvy

  Hnev na partnera, sexuálna vina, trestanie samej seba.
  Pozitívne tvrdenie: Mám sa rada, druhí odzrkadľujú moje kladné pocity. Teším sa zo svojej sexuality.

  Zápal slepého čreva

  Strach zo života, zablokovanie toku dobra.
  Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a uvoľňujem sa a nechávam život radostne plynúť.

  Zápal spojiviek

  Hnev a sklamanie z toho, na čo všetko sa v živote pozerám.
  Pozitívne tvrdenie: Hľadím očami lásky, existuje harmonické riešenie, ktoré prijímam.

  Zápal žíl

  Zloba a sklamanie, málo radosti v živote, obviňovanie ostatných za svoje vlastné obmedzenia.
  Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby mnou voľne prúdila radosť, som uzmierený so životom.

  Zápästie

  Predstavuje pohyb a uvoľnenosť.
  Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje životné skúsenosti ľahko zvládam s láskou a múdrosťou.

  Zápcha

  Odmietanie zbaviť sa starých myšlienok, uviaznutie v minulosti, niekedy aj lakomstvo.
  Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa starého a to, čo prichádza, je nové, svieže a plné života. Nechávam život prúdiť celou svojou bytosťou.

  Závrat

  Prelietavé, neusporiadané myslenie, odmietanie pozrieť sa niečo alebo niekoho.
  Pozitívne tvrdenie: Som hlboko sústredený, vyvážený a uzmierený. Je bezpečné žiť a radovať sa.

  Zdurenie
  Slepá ulička, bezradnosť v myslení, obmedzujúce, bolestné myšlienky.
  Pozitívne tvrdenie: Moje myšlienky plynú ľahko a spontánne.

  Zimnica

  Psychické chvenie, túžba stiahnuť sa do seba, tvrdenie typu "nechajte ma na pokoji".
  Pozitívne tvrdenie: Som vždy v bezpečí, som obklopený láskou, ktorá ma chráni, všetko je v poriadku.

  Zuby

  Predstavujú rozhodnutie. Problémy so zubami znamenajú dlhotrvajúcu nerozhodnosť, neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia.
  Pozitívne tvrdenie: Rozhodujem sa na základe princípov pravdy, cítim sa bezpečne, lebo viem, že v mojom živote sa dejú iba správne veci.

  Zuby múdrosti – ťažké prerezávanie

  Nedostatočný psychický priestor pre vytvorenie pevného základu.
  Pozitívne tvrdenie: Otváram svoje vedomie rozkvetu života, mám dosť priestoru na to, aby som mohol rásť a meniť sa.

  Žalúdok

  Obsahuje výživu nielen fyzickú, ale aj psychickú, zažíva myšlienky.
  Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene zažívam život.
  Problémy odzrkadľujú hrôzu a neschopnosť asimilovať nové veci a myšlienky.
  Pozitívne tvrdenie: Život mi robí dobre, v každom okamihu asimilujem všetko, čo je nové, všetko je v poriadku.

  Ženské choroby

  Popieranie seba samej, zavrhovanie ženskosti a ženského princípu.
  Pozitívne tvrdenie: Teším sa zo svojej ženskosti a ženského princípu. Som rada, že som žena, mám rada svoje telo.

  Žihľavka

  Zveličovanie problémov, robíme z "komára slona", utajovaný strach.
  Pozitívne tvrdenie: Vnášam pokoj do každého okamihu svojho života.

  Žily

  Roznášajú radosť zo života.
  Pozitívne tvrdenie: Napĺňa ma radosť, prúdi mnou pri každom údere srdca.

  Žlčové kamene

  Zatrpknutosť, skostnatené myšlienky, odsudzovanie druhých, pýcha.
  Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti, život je príjemný, je mi sladko.

  Žltačka

  Predsudky voči sebe i druhým, nevyrovnanosť.
  Pozitívne tvrdenie: Som tolerantný, súcítiaci a láskyplný ku všetkým ľuďom i k sebe samému.